DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Drogy

Pervitin

PERVITIN
neboli metamfetamin je syntetická droga ze skupiny amfetaminů. Amfetaminy jako skupina drog byly syntetizovány na přelomu předminulého století, masivního rozšíření doznaly v druhé polovině minulého století.

Pervitin, podobně jako ostatní látky ze skupiny amfetaminů, má psychostimulační účinky. Po jeho užití dochází k celkovému povzbuzení organismu, dochází tedy ke stimulaci psychiky i ke stimulaci tělesné.
S tím jsou spojené účinky očekávané, žádoucí:
- odstranění únavy
- zrychlení myšlení, usnadnění asociací, zvýšená hovornost
- pocit síly a energie

I účinky nežádoucí:
- sucho v ústech při intoxikaci, zvýšené pocení
- bolesti na hrudi, možnost selhání krevního oběhu
- nechutenství, snížený příjem potravy, hubnutí
- nadměrné vyčerpání organismu spojené s jeho hyperstimulací, stav vyčerpání po odeznění účinku (tzv. dojezd)
- pohybové stereotypy spojené s intoxikací (tzv. vykroucenost)
- vyvolání strachu a úzkosti (anxiogenní efekt)
- pocity pronásledování a ohrožení (tzv. stíha)
- halucinace a bludy (toxická psychoza)
- mydriaza, tedy extrémní roztažení zornic, často nereagují na světlo
- nadměrná koncentrace na nějakou, mnohdy nesmyslnou činnost (tzv. záseky)

Pro vnějšího pozorovatele se jeví intoxikovaný jako velmi hovorný, urychlený, často jsou patrné podivné pohybové stereotypy, tzv. vykroucenost. Velikost zornic, které zabírají prakticky celou duhovku je nepřehlédnutelná. Nápadné je množství energie a prakticky nulová potřeba spánku.
Pervitin patří mezi drogy, pro které není typické denní užívání. Bývá spíše užíván v jízdách, tedy opakované užití několik dní po sobě, po kterém následuje období abstinence. Charakteristické je na počátku drogové kariery užívání příležitostně, o víkendech. Postupně dochází ke zvyšování frekvence, uživatel bere pervitin nejen o víkendech, ale i během týdne, užívání někdy přechází do několika denních „tahů“ následovaných obdobím abstinence, kdy uživatel čerpá síly k novému tahu.

Pervitin lze užívat mnoha způsoby, nejtypičtější jsou:
- sniffing (šňupání)
- injekční, obyčejně nitrožilní (i.v.) aplikace

Méně typickými způsoby jsou
- požívání
- kouření

Injekční aplikace je nejrizikovější způsob užívání, s vysokou pravděpodobností vede k nákaze celkovým, přenosným infekčním onemocněním (HIV, virové žloutenky), i k lokálnímu poškození (hnisavé procesy v místě aplikace, záněty žil, zasažení tepny, …).

Opakované užívání pervitinu vede k návyku a závislosti. Pro vznik závislosti je třeba dlouhodobého užívání s frekvencí obyčejně několikrát týdně. Závislost nevzniká po jednorázovém užití, ani po užívání trvajícím např. měsíc. Rozvoj závislosti trvá přinejmenším několik měsíců, typicky ¾ roku až 1½ roku. Zrádné je, že závislost se rozvíjí plíživě a také že typický způsob užívání pervitinu vede uživatele k mylnému dojmu, že závislý být nemůže, protože přece vydrží několik dní bez obtíží abstinovat. Závislost vzniká jen psychická, fyzické obtíže spojené s vysazením mají jen charakter vystupňované únavy. Psychická závislost je však z hlediska léčby tou obtížnější složkou závislosti. Její zvládnutí obyčejně vyžaduje alespoň ambulantní léčbu stacionárního typu v dělce několika měsíců. Na způsobu aplikace při vzniku závislosti nezáleží.

Charakteristika a příznaky užívání pervitinu
- pocity euforie a empatie, lásky, štěstí a míru
- stimulační působení zvýšená hovornost, pocit velkého množství energie
- po odeznění intoxikace únava, spojená se spavostí a „vlčím“ hladem
- rozšíření zornic (mydriaza)
- nechutenství spojené s výrazným hubnutím
- při rozvíjející se závislosti neschopnost smysluplně fungovat při běžných aktivitách
- vzniká pouze psychická závislost

Rizika spojená s užíváním pervitinu
- toxická psychoza
- strach, úzkost
- depresivním jedincům mohou dodat sílu k sebevraždě
- provokace duševní poruchy v souvislosti s užíváním
- potenciálně smrtelné interakce s některými léky (například antidepresiva)
- poškození organismu, zvláště srdce, cév, ledvin vlivem opakovaně zvýšeného krevního tlaku při intoxikaci
- závislost

1. pomoc
Pokud je postižený v toxické psychoze, je moudré postupovat nekonfliktně, zklidnit jej, dobrý je tělesný kontakt, vyvedení do klidného prostředí. Důležitá je opatrnost, násilné chování není vyloučené. Stálý dohled. Zavolat lékaře.
Při somatických obtížích (zvláště bolesti na hrudi, kolapsu) zklidnění, okamžitě volat záchranku.

Odvykací stav
- somatická složka má podobu vystupňované únavy v souvislosti s extrémním vyčerpáním organismu
- psychická složka se objevuje obyčejně po odeznění tělesných obtíží, má podobu extrémních chutí na užití pervitinu, bývají
  poruchy nálady
- není život ohrožující, je možné jej bez vážnějších obtíží zvládnout bez lékařské intervence

Detekovatelnost
Po jednorázovém užití, nebo užívání s malou frekvencí - testy z moči 4 - 7 dní
Při opakovaném, dlouhodobém užívání - testy z moči 7 - 10 dní

 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek