DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Drogy

LSD

LSD, KYSELINA, TRIP, ACID, KRYSTAL
Chemicky se jedná o diethylamid kyseliny d-lysergové (LSD-25). Látka bývá navázána na jinou látku, která umožní pohodlné dávkování. LSD totiž působí v extrémě malých množstvích. Typické jsou papírky napuštěné roztokem LSD (tripy), krystaly (mikrotripy), event. gel. LSD bylo syntetizováno v roce 1938 Albertem Hoffmanem v laboratořích firmy Sandoz. O jeho rozšíření se postaral největší měrou Timothy Leary, americký psycholog, který začal jej používat experimentálně v době svého působení na Harvardu, později i terapeuticky.

LSD patří mezi silné halucinogeny, je to asi nejrazantněji působící látka celé skupiny. Vyšší dávky (více než 300 mg) mají velmi silný efekt na psychiku, dochází k tzv. psychedelickému prožitku, může dojít ke změnám osobnosti. Velmi významným faktorem, který zásadně ovlivňuje průběh intoxikace je set a setting – tedy duševní rozpoložení jedince při vstupu do intoxikace a okolní podmínky, tedy vhodnost výběru místa intoxikace, spoluuživatelů, … Výsledná intoxikace je spolupůsobení látky, psychologického a fyzikálního okolí, osobnostní struktury osoby a očekávání, co látka způsobí. Vstupovat do intoxikace LSD s úzkostí, s neznámými lidmi, či namístě, které není bezpečné je přímou cestou k vážným problémům. Vhodné podmínky mohou vyvolat velmi příjemný zážitek, nevhodné naopak bad trip – hororový průběh intoxikace. Obzvláště nepříznivý průběh intoxikace může způsobit trvalé poškození psychiky, nebo vést k úrazu.

Při hodnocení účinků látky je nezbytné mít na paměti, že intoxikace může mít směr pozitivní, nebo negativní. Pokud dojde k negativnímu průběhu intoxikace, je pravděpodobné, že očekávané, žádoucí účinky nenastanou.

Mezi účinky očekávané, žádoucí patří:
- euforie a hypomanické tempo, někdy příjemné halucinace
- zesílené vnímání zevních podnětů, živost barev, plastické barevné obrazy
- mírná stimulace
- pocity vhledu, jednoty s vesmírem, osvícení

Účinky vedlejší a nežádoucí:
- oslabena kontrola vůle a kritičnost, taktéž časová orientace
- porucha pohybové koordinace
- narušená je perspektiva, odhadování vzdáleností
- halucinace (resp. pseudohalucinace), tělové se projevují změněným vnímáním tělesných proporcí
- pocity mohou být nepříjemné, provázené úzkostí, někdy až panická hrůza a bezbřehá úzkost
- obavy ze ztráty duševního zdraví
- flash backy

Intoxikovaný LSD viděný zvenčí je nápadný svým podivným chováním, ztrátou orientace, někdy bezdůvodným veselím, jindy viditelnou, masivní úzkostí.

Pro LSD je charakteristické příležitostné užívání, typické jsou jednotlivé experimenty, kontinuální užívání se prakticky nevyskytuje.

Charakteristickým způsobem užití je rozpuštění látky, v dutině ústní. LSD se však poměrně dobře vstřebává i neporušenou kůží. Injekční aplikace je extrémně vyjimečná.

Efekt nastupuje po užití řádově v minutách až desítkách minut. Trvání intoxikace je několik (6-8 hodin) v závislosti na dávce, její dozvuky lze, hlavně u vyšších dávek, vystopovat ještě po několika dnech. LSD je látka s mimořádnou silou. Pro intoxikaci dostačují dávky kolem 50 gama (0,000 05 gramu). Dávky do 100 gama vyvolávají většinou euforii, někdy úzkosti. Realitu vnímá uživatel jen mírně zkresleně, je schopen se v situaci orientovat. Od 200 gama výše jsou dávky, které označujeme jako psychedelické. Kontakt s realitou je zcela porušen. Dochází ke ztrátě orientace v sobě samém i ve svém okolí.

U LSD se typicky popisují tzv. flash backy. Jedná se o stav kdy se vrací stav prožitý při intoxikaci bez užití látky. Flah backy obyčejně postiženého značně stresují a mnohdy vyhledává psychiatrickou pomoc.

Závislost na LSD obyčejně nevzniká. To proto, že stavy, které způsobuje LSD jsou mnohdy nepříjemné a uživatel nemá tendenci je opakovaně vyhledávat.

Charakteristika užívání LSD
- Účinné dávky jsou již od 0,000 05 gramu, jedná se tedy o látku mimořádně účinnou.
- Typická jsou jen jednotlivá „experimentální“ užití.
- Svým primárním účinkem vyvolává psychotický stav.
- LSD je silný halucinogen, intoxikace může mít vážné psychické následky.
- Dlohodobě i po jednorázovém užití drogy může dojít k návratu stavu prožitého při intoxikaci.
- Látka nevyvolává závislost, při častém užívání dochází k osobnostním změnám.

Rizika spojená s užitím LSD:
- psychotický stav podobný schizofrenii při intoxikaci
- přetrvávající psychotická porucha po odeznění intoxikace
- úraz, agresivní chování a jiné „nehody“ v průběhu intoxikace
- osobnostní změny při pravidelném užívání
- flash back

1. pomoc, péče o intoxikovaného
Klid, trpělivé, předvídatelné chování, tělesný kontakt, přivolat lékaře. Intoxikovaný musí být pod stálým dozorem, pravděpodobnost komplikací (náhlé sebevražedné jednání, …) je možná i po několika dnech!!!

Odvykací stav
Není.

Detekovatelnost
Je komplikovaná pro velmi malá účinná množství.

 

 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek