DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Drogy

Benzodiazepiny

Benzodiazepiny patří v medicíně mezi nejpoužívanější psychofarmaka, bohužel však také nejzneužívanější. Užívány bývají buď jako hlavní droga –obyčejně legálně předepisované lékařem, nebo jako droga vedlejší – doplňková k hlavní droze (většinou pervitin, heroin, subutex) – získávané pak častěji na černém trhu.

Benzodiazepiny mají hypnotický, sedativní a anxiolytický efekt, tedy způsobují zklidnění až spánek a odstraňují, či rozpouštějí strach.
Mezi účinky očekávané, žádoucí patří:
- odstranění strachu a úzkosti, zastavení panické ataky
- zklidnění a navození spánku
- odstranění křečí a zmírnění svalového napětí

Účinky vedlejší a nežádoucí:
- únava a ospalost
- porucha koordinace pohybů
- poruchy paměti, někdy ústící ve zmatenost
- paradoxní uvolnění afektu vzteku a agresivity
- ztráta motivace
- útlum dechového centra, zvláště při kombinaci s jinými tlumivými látkami
- potenciálně teratogenní efekt (malformace plodu)

Silnější intoxikace benzodiazepiny připomíná opilost, intoxikovaný je nápadně veselý, potácí se, patrný je pokles svalového napětí, který někdy vede k pádům. Budí dojem poněkud „tupé veselosti“. Často usíná, podobně jako při opilosti, na zcela nevhodných místech a v bizarních polohách.

Užívání
– pokud se jedná o jedinou užívanou drogu je obvykle denní, často v postupně stoupajících dávkách. Pokud se jedná o doplňkovou či sekundární drogu je dosti obvyklé nárazové užívání většího množství tablet, někdy v případě, že je primární droga nedostupná, jindy při odeznívání efektu drogy na ztlumení nepříjemných stavů, event. v kombinaci s primární drogou na zesílení jejího efektu.

Způsob užití je buď ústy, obyčejně tam, kde jsou benzodiazepiny droga primární. U injekčních uživatelů drog, kteří užívají diazepam obyčejně jako doplňkovou drogu je obvyklé injekční užití rozpuštěných tablet.
Efekt podle způsobu aplikace a typu preparátu (některé látky jsou aktivní až po metabolizaci v játrech) řádově během desítek minut. Trvání účinku může být krátké – několik hodin, například u některých hypnotik, jindy dlouhodobé, například u diazepamu s vylučovacím poločasem kolem 1 dne.
Benzodiazepiny mají velkou terapeutickou šíři, tedy smrtelná dávka představuje mnoho dávek terapeutických a předávkování jimi je celkem bezpečné. Velmi rizikové jsou kombinace s jinými tlumivými látkami, včetně alkoholu, kdy dochází k útlumu dechu a následně ke smrti.
 
Závislost na benzodiazepinech vzniká snadno a je poměrně torpidní. Má složku psychickou i somatickou, odvykací stav je životu nebezpečný, může dojít k úmrtí na status epilepticus. Benzodiazepiny by neměly být, s výjimkou některých onemocnění, například epilepsie, užívány dlouhodobě, po odeznění akutních obtíží je vhodné je vysadit.

 

Zástupci benzodiazepinů
Název účinné látky
Lék
diazepam
DIAZEPAM, SEDUXEN, VALIUM, APAURIN
alprazolam
XANAX, NEUROL
flunitrazepam
ROHYPNOL
nitrazepam
NITRAZEPAM
triazolam
HALCINON
bromazepam
LEXAURIN
oxazepam
OXAZEPAM
klonazepam
RIVOTRIL
tofizolam
GRANDAXIN

Charakteristika užívání benzodiazepinů
 1. Mají anxiolytické (odstraňují strach a úzkost), hypno-sedativní (způsobují zklidnění až spánek) působení
 2. Uvolňují napětí svalstva a poruchu koordinace pohybů
 3. Prodlužují reakční čas, je nevhodné řídit a obsluhovat stroje
 4. Nejčastěji předepisované léky
 5. Používají se jako doplňkové drogy při užívání heroinu a pervitinu
 6. Způsobují poruchy krátkodobé paměti, může dojít až ke stavům dezorientace a zmatenosti
 7. Vyvolávají silnou závislost psychickou i tělesnou po několika měsících užívání
 8. Odvykací stav po náhlém vysazení větších dávek je životu nebezpečný
Rizika spojená s užitím benzodiazepinů
 1. Předávkování v kombinaci s alkoholem a tlumivými látkami, úmrtí na útlum dechu
 2. Snadný vznik závislosti
 3. Úraz ve stavu zmatenosti, pád pro poruchu svalového napětí a pohybové koordinace
 4. Stav, potenciálně smrtelný, úmrtí na kumulaci epileptických záchvatů
1. pomoc, péče o intoxikovaného
Dle hloubky útlumu, pomoc a event. dohled, kontrola dechu a srdeční akce, vždy přivolat lékaře, tablety v trávícím ústrojí se vstřebávají dlouhou dobu, stav se může zhoršit.

Odvykací stav
1. lehčí forma
- nespavost, neklid, podrážděnost, přecitlivělost k zevním podnětům, pocity derealizace
- třes, pocení, křeče, nevolnost, bušení srdce, bolest hlavy, nechutenství

2. těžší forma
- epileptické záchvaty
- delirium (reakce mozku na poškození)
- poruchy vědomí až koma
- psychotické obtíže
- MŮŽE BÝT SMRTELNÝ!

Detekovatelnost
Dle vylučovacího poločasu, u krátce působících hypnotik několik dnů, u dlouhodobě působícího diazepamu 3 týdny až měsíc. Testy se dělají z moči.
 
 
 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek