DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Drogy

Kokain

KOKAIN
je bílý, krystalický, prášek, který se získává z listů koky pravé. Užíván je jako chlorid, nebo hydrochlorid, který je snadno rozpustný ve vodě. Kokain izoloval v roce 1860 německý chemik Niemann a od roku 1862 běží jeho průmyslová produkce. V roce 1872 začal Bentley kokainem léčit závislost na morfiu, což vedlo k rozšíření užívání kokainu. Od 80. let 20. století se datuje užívání cracku – hydrochloridu kokainu určeného ke kouření, který se vyrábí z kokainu a sody. Listy koky jsou tradiční droga jihoamerických indiánů, pomáhají adaptaci na vysokohorské prostředí. Užívání koky je v oblasti And rozšířené i dnes.

Kokain patří mezi silná psychostimulancia, charakteristický je rychlý nástup účinku a užívání v krátkých intervalech.
Mezi účinky očekávané, žádoucí patří:
-   euforie, veselost, někdy příjemné halucinace
-   stimulace - mizí únava a potřeba spánku, zvýšená hovornost, pocit velkého množství energie
-   družnost, zvýšená sociabilita, rozhodnost
-   zvýšený zájem o sexuální zážitky, bohužel někdy se sníženou schopností chtíč ukojit
-   zvýšení mentální kapacity

Účinky vedlejší a nežádoucí:
-   při prvním užití někdy pocity srdeční slabosti, bušení srdce
-   pocení, bledost, někdy nevolnost
-   vymizení zábran, zvýšený zájem o sexuální zážitky, bohužel někdy se sníženou schopností chtíč ukojit
-   po odeznění účinku se objevuje deprese, pocit tělesného vyčerpání a „tělesné i duševní sešlosti“
-   snížená soudnost
-   nechutenství, někdy nevolnost a zvracení, pocení
-   snížená chuť k jídlu
-   nespavost a únava
-   zvýšená práce srdce, vzestup krevního tlaku, možnost selhání oběhu
-   mydriáza (rozšíření zornic)
-   chronické užívání vede k těžkým poruchám spánku, toxické psychoze s typickými halucinacemi hmyzu (např. larvy pod kůží)

Pro zevního pozorovatele je intoxikovaný nápadný energií, aktivitou, rozšířením zornic, někdy bizardním chováním. Stav během relativně krátké doby (hodiny) přechází do útlumu a dojmu sešlosti.

Pro Kokain je charakteristické užívání v jízdách, tedy opakované užití dávek kokainu během relativně krátké doby. Příčinou tohoto typu užívání je relativně krátkodobý účinek.

Charakteristickým způsobem užití je sniffing, event. kouření u cracku, častá je také injekční aplikace. Speciálním způsobem užití kokainu je jeho aplikace na genitálie pří pohlavním styku. Kokové listy se obyčejně žvýkají smíšené s dalšími látkami, event. se popíjejí v nálevu, tako tzv. kokový čaj.

Efekt nastupuje poměrně krátce po aplikaci, řádově v minutách u kouření (crack) se kokain dostává do mozku již po několika sekundách. Po asi 30 minutách zažíná již účinek ustupovat, odezní do 1- 2 hodin. U cracku trvá stav intenzivní euforie jen asi 10 minut, po 1/2 – 1 hodině je již efekt kompletně odeznělý.

Závislost na Kokainu má jen psychickou složku, je ale velmi silná, bývá považována za jednu z nejtěžších.

Charakteristika a příznaky užívání kokainu
  rozšíření zornic (mydriaza)
-   nápadná živost, nespavost, hovornost trvající mnoho hodin, následované únavou, spánkem a nedobrou náladou
-   nechutenství, spojené s výrazným hubnutím
-   vzniká pouze psychická závislost

Rizika spojená s užíváním kokainu
-  při předávkování kokainem dochází k úmrtí na srdeční selhání; příznaky jsou třes, pocení zvracení, pocity stresu, poruchy
   vědomí a paměti, nevolnost a zvracení, … -tzv. kokainový šok
-   zvýšení krevního tlaku, srdeční arytmie, cévní mozkové příhody
-   velmi silná psychická závislost

Odvykací stav
-   projevuje se tělesnou a duševní únavou a vyčerpaností
-   psychická složka se projevuje bažením po droze podrážděností
-   ke zvládnutí odvykacího stavu není třeba lékařské intervence

1. pomoc 
Při těžké intoxikaci, toxické psychóze, postiženého zklidnit, podat tekutiny, stálý dohled, zavolat lékaře.

Detekovatelnost
-   samotný kokain v moči jen několik hodin
-   metabolity kokainu přetrvávají v moči asi po 3 dny

 

 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek