DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Drogy

Extáze

EXTÁZE, ECSTASY, MDMA,
neboli methylendioxymetamfetamin je syntetická droga ze skupiny amfetaminů. Látka byla syntetizována firmou Merck počátkem minulého století jako lék na hubnutí, odložena a znovu syntetizována v 50 letech. Většího rozšíření i experimentálního užívání u některých diagnoz doznala ve druhé polovině minulého století.

MDMA patří mezi empatogeny a podobně jako ostatní látky ze skupiny amfetaminů má psychostimulační účinky. Psychostimulační efekt se projevuje ve vyšších dávkách, nižší dávky mají spíše efekt empatogenní.

Mezi účinky očekávané, žádoucí patří:
- postupně narůstající euforie
- pocity empatie, sounáležitosti s okolím, lásky, štěstí a míru
- zvýšená hovornost, pocit velkého množství energie
- někdy stavy rozšířeného vědomí, lepší introspekce

Účinky vedlejší a nežádoucí:
- někdy nevolnost a zvracení při nástupu účinku
- někdy deprese, úzkost, nenávist
- “low midweek” (viz. níže)
- snížená soudnost
- křeče žvýkacích svalů (svírání čelistí)
- bolesti svalů, porucha koordinace pohybů
- vzestup tělesné teploty, přehřátí
- pocení, sucho v ústech,
- snížená chuť k jídlu
- nespavost a únava
- zvýšená práce srdce, vzestup krevního tlaku
- mydriáza

Pokud nedojde ke komplikacím, nebo nebyla užita velká dávka, je intoxikace pro zevního pozorovatele obtížně pozorovatelná. Při výraznější intoxikaci je partný psychostimulační efekt se zvýšenou hovorností, chybí potřeba spánku, mydriáza (roztažení zornic).

Pro Extázi je charakteristické víkendové užívání, typicky na tanečních klubových akcích. Poměrně časté je užívání vyšších dávek, obyčejně opakovaně v průběhu víkendu. Zvyšování dávky během intoxikace vede spíše ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků než k potencování příjemných prožitků. U některých uživatelů se rozvíjí tolerance a pro dosažení stejného efektu zvyšují frekvenci užívání MDMA. V následujícím týdnu se pak objevuje tzv. “low midweek” - zhoršená nálada uprostřed týdne následujícího po celonoční párty, což odpovídá zhruba 2 - 3 dnům po užití MDMA.

MDMA je obyčejně dostupná ve formě tablet, typickým způsobem užívání Extáze je její požití. Méně častý je sniffing (šňupání). Po užití tabletky Extáze se první účinky dostaví během 30 minut až hodiny a trvají několik hodin. Pokud účinek nenastoupí do cca. 1 hodiny, může se jednat o PMA (paramethoxyamfetamin), který má delší nástup účinku. Užití další tablety s PMA může s vysokou pravděpodobností vést k úmrtí.

Závislost na Extázi je poměrně vzácná a pokud vzniká, tak je obyčejně lehká, často nevyžaduje odbornou intervenci. Zdá se spíše, že riziko spočívá v usnadnění přechodu na pervitin, jako potentnější psychostimulans.

Charakteristika a příznaky užívání Extáze
-   nápadná živost, nespavost, hovornost trvající mnoho hodin, následované únavou, spánkem a nedobrou náladou
-   rozšíření zornic (mydriaza)
-   nechutenství, spojené s výrazným hubnutím
-   vzniká pouze psychická závislost 

Rizika spojená s užíváním Extáze
-   neurotoxicita pro nervové synapse, pravděpodobně se jedná o nevratné poškození
-   dlouhodobé zhoršení paměti a dalších kognitivních funkcí i při užívání rekreačních dávek
-   hypertermie, která může způsobit další poruchy (rozpad svalstva, vážné poruchy srážení krve, selhání ledvin, apod.); 
   pravděpodobnost úmrtí je vysoká
-   serotoninergní syndrom
-   zvýšení krevního tlaku, srdeční arytmie, cévní mozkové příhody
-   poškození jater až jaterní selhání (nezávisí na dávce a délce užívání!)
-   poškození vyvíjejícího se plodu (teratogenita)
-   negativní ovlivnění imunitního systému
-   potenciálně smrtelné interakce s některými léky (antidepresiva)
-   záměna s jinými, mnohem více nebezpečnými látkami (PMA, DOB)
-   iniciace užívání dalších psychostimulancií

1. pomoc
Tekutiny (minerální voda, samotná voda může ve větším množství způsobit metabolický rozvarat), klidné, chladné místo. Pokud intoxikace probíhá atypicky, vždy zavolat lékaře.

Odvykací stav
-   somatická složka má podobu vystupňované únavy s rozladami
-   psychická složka se projevuje bažením po droze podrážděností
-   ke zvládnutí odvykacího stavu není třeba lékařské intervence

 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek