DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Drogy

Konopné Drogy

MARIHUANA, HAŠIŠ,
tedy souhrnně konopné drogy. Obě výše zmíněné látky se získávají z rostlin konopí setého (rod Cannabis). Marihuana jsou sušená květenství, droga často tvoří lepivé, omamně vonící hrudky. Hašiš je obyčejně kompaktní, tmavě hnědá hmota, obsahuje převážně pryskyřici s malou příměsí částí rostliny. Psychicky aktivní složkou jsou cannabindiol a cannabinoly, nejúčinnější je pak delta-9-tetrahydrocanabinol, který je obsažen hlavně v pryskyřici a sušených květenstvích. Je nerozpustný ve vodě, ale dobře rozpustný v tuku a alkoholu. Lidstvo konopí zná již od starověku, patří mezi nestarší užívané drogy.

Konopné drogy patří mezi halucinogeny, i když jejich účinek je ve srovnání s jinými látkami skupiny jen velmi mírný. Záleží samozřejmě také na velikosti dávky, resp. množství požitého THC. Tak jako u jiných halucinogenů je významný set a setting – tedy duševní rozpoložení jedince při vstupu do intoxikace a okolní podmínky, tedy vhodnost výběru místa intoxikace, spoluuživatelů, … Ovlivnění průběhu intoxikace setem a settingem je poměrně zásadní – vhodné podmínky mohou vyvolat velmi příjemný zážitek, nevhodné naopak bad trip – hororový průběh intoxikace.

Mezi hlavní, očekávané účinky užívání konopí patří:
- pocit euforie, elace nálady
- někdy bujaré veselí se záchvaty smíchu
- lenivý útlum, s hloubavou, filozofickou náladou
- někdy stavy rozšířeného vědomí, lepší introspekce
- zostřené vnímání
- změny orientace v prostoru, subjektivní pocit prodloužení času

Účinky vedlejší a nežádoucí:
- sucho v ústech
- pocit hladu
- může se objevit nevolnost a zvracení při nástupu účinku
- někdy deprese, úzkost, nenávist
- urychlená srdeční akce, bušení srdce
- překrvení spojivek

Pro zevního pozorovatele se stav jeví jako opilost, bývá méně vyjádřen poruchami rovnováhy, naopak nápadné jsou zarudlé spojivky. Důležitým diagnostickým vodítkem je také nadměrná veselost, nebo naopak úzkostné stavy.

Pro konopí je typické užívání ve společnosti dalších lidí, užívání má nezřídka charakter skupinového rituálu společné přípravy drogy k intoxikaci a následně užití společného užití s ritualizovaným předáváním marihuanové cigarety (joint) event. dýmky, či chilumu. Skupinky uživatelů představují z hlediska užívání dalších látek určité riziko, protože jednotliví členové jsou pod sociálním tlakem ostatních. Pokud některý z členů skupiny donese jinou drogu než konopí, může dojít ke společnému užití i ostatních členů skupiny, jakkoliv se jim to jeví jako nemoudré.

Typickým způsobem užívání hašiše a marihuany je kouření. Požití konopí je méně časté, bývá častější u zkušenějších uživatelů.

Účinky se projeví při kouření projeví po několika minutách, vrchol je cca za 30-60 minut po užití, odeznívají po 3 hodinách. Při požití je nástup pomalejší, první účinky se objevují asi po půl hodině, vrcholí za 2-3 hodiny a odeznívají asi po 6 hodinách. Pomalý nástup účinku ztěžuje odhad dávky, pomalý a protrahovaný průběh s sebou přináší mnohem větší riziko komplikací. Doba ovlivnění po vykouření jednoho jointu přetrvává ještě asi 24 hodin po intoxikaci - po tuto dobu by se měli uživatelé vystříhat řízení motorových vozidel. Po stejnou dobu je téměř jisté, že testy ze slin budou pozitivní, následné toxikologické vyšetření pak prokáže účinné látky.

Závislost na konopných drogách je poměrně vzácná a pokud vzniká, tak je obyčejně lehká, často nevyžaduje odbornou intervenci. Mnohem větším rizikem jsou možné komplikace v průběhu intoxikace, které mohou vést k duševním obtížím typu depresivní poruchy, úzkostných stavů, nebo dokonce psychotické poruchy. Rizikový je také účinek na srdeční sval, který může vést k poruchám srdečního rytmu, včetně těch fatálních.

Charakteristika a příznaky užívání konopných drog:
- euforie, bezdůvodné veselí, někdy bujarý, neztišitelný smích
- zostřené vnímání, lepší introspekce
- narušení kontaktu s realitou, změny v průběhu času, deformace prostoru
- někdy úzkostné prožívání intoxikace
- vlčí hlad
- překrvení spojivek
- vzniká pouze psychická závislost

Rizika spojená s užíváním konopí:
- bad trip = hororový průběh intoxikace s možnými následky (provokace duševního onemocnění, obyčejně úzkostné nebo
  depresivní poruchy, toxické psychozy, úraz při úniku před domnělým nebezpečím, agresivní jednání vůči sobě nebo druhým)
- riziko srdečních arytmií
- poškození srovnatelná s poškozením při kouření cigaret
- flash backy – návrat stavu při intoxikaci, obyčejně je vnímaný nepříjemně

Při dlouhodobém, pravidelném užívání:
- osobnostní změny – projevují se jako váhavost, pomalost, uzavřením se do vlastního, snového světa, …
- poruchy paměti
- snížený zájem o sexuální zážitky (zvláště u mužů, obtíže s erekcí)

Odvykací stav:
- psychická složka se projevuje bažením po droze
- někdy se objevují stavy napětí, úzkosti, ztráty vhledu 
- ke zvládnutí odvykacího stavu není třeba lékařské intervence                                                   

1. pomoc 
Připadá v úvahu zvláště u atypické nebo příliš hluboké intoxikace. Vhodný je klid, dostatek tekutin, dohled na intoxikovaným. Pokud se stav jeví jako vážný a nebo je podezření a užití ještě jiných látek, přivolat lékaře.

Detekovatelnost
Po jednorázovém užití, nebo užívání s malou frekvencí
- slinné testy 24 - 48 hodin
- testy z moči 7-14 dní
Při opakovaném, dlouhodobém užívání
- slinné testy 24 - 48 hodin
- testy z moči 14 dní – 1 měsíc

 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek